TARATA

گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام – گپ 8

16/06/2017 · گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم. از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه چه می کنید. گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای. پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید. گیرم که می زنید گیرم که می برید گیرم که می کشید. با رویش …

گیرم که در باورتان به خاک/ شهریار داد پور

گیرم . که در باورتان به خاک نشسته‌ام. و ساقه‌های جوانم. از ضربه‌های تبرهاتان . زخم‌ دار است. با ریشه چه می‌کنید؟ گیرم . که بر سر این بام. بنشسته در کمینِ پرنده‌ای. پرواز را علامت ممنوع می‌زنید

گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام

گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام. و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهاتان زخم‌داراست. با ریشه چه می‌کنید. گیرم که بر سر این بام. بنشسته در کمین پرنده‌ای. پرواز را علامت ممنوع می‌زنید. با جوجه‌های نشسته در آشیانه چه می‌کنید. گیرم که می‌زنید. گیرم که می‌بُرید.

گیرم در باورتان؟؟ – ارتبانان همراه با پارسبانان نگهبان …

04/03/2018 · گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم‌دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام. بنشسته در کمینِ پرنده ای. پرواز را علامت ممنوع می زنید

گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام

گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهاتان زخم‌داراست با ریشه چه می‌کنید گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده‌ای پرواز … گیرم که در باورتان به خاک …

دانلود آهنگ گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام همراه متن …

متن آهنگ بغض. گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخمدار است با ریشه چه میکنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای پرواز را علامت ممنوع میزنید با جوجه های نشسته درآشیانه چه …

دانلود آهنگ گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام با متن اهنگ …

31/08/2000 · دانلود آهنگ گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام. داریوش انتشار در تاریخ : پنج‌شنبه 2000/08/31 ساعت : 6:37 ب.ظ.

با ریشه چه می کنید (خسرو گلسرخی) گیرم که در باورتان

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه چه می کنید؟!! گیرم که بر سر این بام بنشته در کمین پرنده ای پرواز را علامت ممنوع می زنید! با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟!! گیرم که باد هرزه شبگرد با های و هوی نعره مستانه در …

دانلود آهنگ گیرم که در باورتان به خاک (بغض)

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام. و ساقه های جوانم از ضربه های. تبرهایتان زخم دار است…. با ریشه چه می کنید. گیرم که بر سر این باغ بنشسته. در کمین پرنده اید. پرواز را علامت ممنوع می زنید… با جوجه های نشسته. در آشیان چه می کنید (داریوش)

شعرهای خسرو گلسرخی

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام. و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید. پرواز را علامت ممنوع می زنید

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام – ویسگون

گیرم که در باورتان به خاک نشسته امو ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخمدار استبا ریشه چه می کنید ؟؟گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده ایدپرواز را علامت ممنوع می زنیدبا جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟گیرم …

شعر نو گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام شاملو

بر خاک نشسته ام. شاعر حسن غفاری (کویر) دیروز نی ام دی به خلوتـم، تنها ماندم. از می کــده ی لــبان تو، جــا ماندم. ام روز شبـی ندارد، ایـــن تــن بی تـو. در کوچه ی انتظار،بی تو رسوا ماندم. مـی از هـر کـــه گرفــته ام ، آلوده به زهـــر. در سیل غم و غصه ی خود ببین رها ماندم. شبگرد شدم …

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ، بنشسته در کمین پرنده اید پرواز را علامت ممنوع می زنید

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم… داریوش

حکیمانه

گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام-شعری از خسرو گلسرخی. گیرم که در باورتان به خاک نشسته‌ام. و ساقه‌های جوانم از ضربه‌های تبرهاتان زخم‌داراست. با ریشه چه می‌کنید. گیرم که بر سر این بام.

گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید؛ با شادی …

گیرم که در باورتان به خاک نشستیم و ساقه های جوانمان از ضربه های تبرهایتان زخم دار است؛ با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام، بنشسته در کمین پرنده ای، پرواز را علامت ممنوع می زنید؛ با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟

رویش جوانه ها – IRININMOTAHED

04/03/2018 · گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه چه می کنید !!!؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای پرواز را علامت ممنوع می زنید با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید !!!؟

رویش ناگزیر جوانه

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام. و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم‌دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام. بنشسته در کمینِ پرنده ای. پرواز را علامت ممنوع می زنید

‫Ma Hastim ماهستیم – گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام …

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید…

گاهنوشته هایم? | بغض

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه …

چشمایه مهربونتو بارونی نکن

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه چه می کنید گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای پرواز را علامت ممنوع می زنید با جوجه های …

Dariush – Boghz داریوش – بغض by Narguesse | Free Listening …

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تَبَر هاتان زخم دار است با ریشه چه میکنید ؟ گیرم که بر سرِ این بام بنشسته در کمین پرنده ای پرواز را علامت ممنوع میزنید. با جوجه های

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید…

با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام. و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید. پرواز را علامت ممنوع می زنید

(28)

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام. و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید پرواز را علامت ممنوع می زنید

بغض قناری ها ((داریوش اقبالی))

بغض قناری ها ( (داریوش اقبالی)) گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است ٬ با ریشه چه می کنید؟. گیرم که بر سَرِ ِ این بام ٬ بنشسته در کمین پرنده ای پرواز …

218 | کشکولیات یک کشکول نویس

21/02/2011 · گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام، و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهای‌تان زخم‌دار است، با ریشه چه می‌کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده‌اید، پرواز را علامت ممنوع میزنید، با جوجه های نشسته در آشیان چه می …

گاهشماری در ایران باستان

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام. … تقویم رایج در اوایل حکومت شاهنشاهی هخامنشیان به نام فرس قدیم یا فرس هخامنشی معروف بوده است. … تا زمانی که تقویم اوستایی در ایران رواج یابد تقویم رسمی کشور …

من، تو، تنهایی

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام. و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟؟؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای. پرواز را علامت ممنوع می زنید

Pin on AVANG

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید پرواز را علامت ممنوع می زنید با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید …

رویش ناگزیر | پرویز افتخاری

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام. و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم‌دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام. بنشسته در کمینِ پرنده ای. پرواز را علامت ممنوع می زنید

Dariush – Boghz Lyrics | Musixmatch

Lyrics for Boghz by Dariush. گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ری…

شعری از شهریار دادور | سینماتیک

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام. و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم‌ دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام. بنشسته در کمینِ پرنده ای. پرواز را علامت ممنوع می زنید

گیرم که در باورتان به خاک نشسته اموساقه های جوانم از ضربه …

گیرم که در باورتان به خاک نشسته اموساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار استبا ریشه ام چه میکتید؟؟!

Dariush – بغض (Boghz) lyrics

28/02/2021 · Dariush (داریوش) بغض (Boghz) lyrics: گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام / و ساقه های جوانم از ضربه های تبرها…

Dariush – بغض (Boghz) 가사 – KO

01/03/2021 · Dariush (داریوش) بغض (Boghz) 가사: گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام / و ساقه های جوانم از ضربه های تبرها…

با ریشه چه می کنید؟

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده ای

‫عطر زندگی – گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه …

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه هایِ جوانم از ضربه هایِ تبرهایتان زخم دار است با ریشه چه می کنید؟! گیرم که بر سرِ این باغ بنشسته در کمینِ…

شیدای همدانی-گیرم که در باورتان به خاک نشسته اید …

گیرم که در باورتان به خاک نشسته اموساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار استبا ریشه ام چه میکتید؟؟!

Dariush – Boghz Übersetzung und Songtext, Lyrics, Liedtexte

Boghz – Dariush Übersetzung und Songtext, Lyrics, Musik-Videos und Liedtexten kostenlos. گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه چه می کنید گ…

همبستگی – melliun.org

بیانیه اعتراض به بازداشت جمعی از فعالان کمپین یک میلیون امضا، در مراسم روز جهانی کارگر. گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام. با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,