TARATA

مدامش کار رنج‌افزاست، چرخیدن.

گوهر (گنجینه های مکتوب) :: نیما یوشیج : مجموعه اشعار : مرغ …

مدامش کار رنج افزاست، چرخیدن. اگر بی سود می چرخد وگر از دستکار شب، درین تاریکجا، مطرود می چرخد… به چشمش هر چه می چرخد، ـــ چو او بر جای ـــ زمین، با جایگاهش تنگ.

در امتدادکوچه مهتاب

مدامش کار رنج‌افزاست، چرخیدن. – 🌳فراموش نکنیدکه سپاسگزار باشید.هر روز – در امتدادکوچه مهتاب

شعر های باران خورده …. | اشعار نیما یوشیج

مدامش کار رنج افزاست ، چرخیدن. اگر بی سود می چرخد. وگر از دستکار شب. درین تاریکجا ، مطرود می چرخد. به چشمش هر چه می چرخد. چو او بر جای. زمین ، با جایگاهش تنگ. و شب ، سنگین و خونالود ، برده از نگاهش رنگ

پله پله تا ملاقات خدا | شعر و غزل

مدامش کار رنج افزاست ، چرخیدن. اگر بی سود می چرخد. وگر از دستکار شب ، درین تاریکجا ، مطرود می چرخد… به چشمش هر چه می چرخد ، ـــ چو او بر جای ـــ زمین ، با جایگاهش تنگ

مجموعه اشعار و سروده های نیما یوشیج | دنیای آرام بخش قصه …

مدامش کار رنج افزاست، چرخیدن. اگر بی سود می‌چرخد. وگر از دستکار شب، درین تاریکجا، مطرود می‌چرخد… به چشمش هر چه می‌چرخد، ـــ چو او بر جای ـــ زمین، با جایگاهش تنگ.

قلب من چشم تو | نیما یوشیج

مدامش کار رنج افزاست ، چرخیدن اگر بی سود می چرخد وگر از دستکار شب درین تاریکجا ، مطرود می چرخد به چشمش هر چه می چرخد چو او بر جای زمین ، با جایگاهش تنگ و شب ، سنگین و خونالود ، برده از نگاهش رنگ

“خانه ام ابري است” | اشعار نیما یوشیج

مدامش کار رنج افزاست، چرخیدن. اگر بی سود می چرخد وگر از دستکار شب، درین تاریکجا، مطرود می چرخد… به چشمش هر چه می چرخد، ـــ چو او بر جای ـــ زمین، با جایگاهش تنگ.

شعر های باران خورده …. | کارت پستال دلتنگی

مدامش کار رنج افزاست ، چرخیدن. اگر بی سود می چرخد. وگر از دستکار شب. درین تاریکجا ، مطرود می چرخد. به چشمش هر چه می چرخد. چو او بر جای. زمین ، با جایگاهش تنگ. و شب ، سنگین و خونالود ، برده از نگاهش رنگ

نیما یوشیج [آرشيو] – P30World Forums – انجمن های تخصصی پی …

مدامش کار رنج افزاست، چرخیدن. اگر بی سود می چرخد وگر از دستکار شب، درین تاریکجا، مطرود می چرخد… به چشمش هر چه می چرخد، ـــ چو او بر جای ـــ زمین، با جایگاهش تنگ.

ادبیات | گزیده اشعار نیما یوشیج

مدامش کار رنج افزاست، چرخیدن. اگر بی سود می چرخد وگر از دستکار شب، درین تاریکجا، مطرود می چرخد… به چشمش هر چه می چرخد، ـــ چو او بر جای ـــ زمین، با جایگاهش تنگ.

شعر نو : کلید واژه های فهم شعر پس از نیما(قسمت2)

مدامش کار ِ رنج‌افزاست چرخیدن. اگر بی‌سود می‌چرخد وگر از دست‌کار ِ شب، در این تاریک‌جا، مطرود می‌چرخد… (از شعر “مرغ شباویز”) شب است شبی بس تیرگی دم‌ساز با آن.

تضاد و نماد: دو عنصر اساسی در شعر نیمایی

مدامش کار رنج افزاست، چرخیدن اگر بی سود می چرخد وگر از دستکار شب،در این تاریک جا مطرود می چرخد به چشمش هرچه می چرخد –چو او برجای- زمین با جایگاهش تنگ و شب سنگین و خون آلود، برده از نگاهش رنگ.

سری جدید مجموعه زیبای شعر نیمایی کوتاه احساسی و عاشقانه

30/12/2017 · مدامش کار رنج افزاست ، چرخیدن اگر بی سود می چرخد وگر از دستکار شب درین تاریکجا ، مطرود می چرخد به چشمش هر چه می چرخد چو او بر جای زمین ، با جایگاهش تنگ و شب ، سنگین و خونالود ، برده از نگاهش رنگ

ژوئیه | 2005 | خاطرات و روزنوشت های یک آسمانی

مدامش کار رنج افزاست، چرخیدن. اگر بی سود می چرخد وگر از دستکار شب، درین تاریکجا، مطرود می چرخد… به چشمش هر چه می چرخد، ـــ چو او بر جای ـــ زمین، با جایگاهش تنگ.

تقدیم به شیدا جون

مدامش کار رنج افزاست، چرخیدن. اگر بی سود می چرخد وگر از دستکار شب، درین تاریکجا، مطرود می چرخد… به چشمش هر چه می چرخد، ـــ چو او بر جای ـــ زمین، با جایگاهش تنگ.

پله پله تا ملاقات خدا | آذر ۱۳۹۰

پله پله تا ملاقات خدا همه عمر برندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

گذرگاههای احساس | نیما یوشیج

کار او به سرنوشت، اندازه‌های تاریخی و محدودیت‌های در راه نیست. تا سر و کله ناکامی و شکست پیدا می‌شود بحث تقدیر هم به میان می‌آید. یاران موافق ثمره پیروزی اند. پیروزمندان مسئله‌ها و دشواری …

“خانه ام ابري است”

شعری دیگر از خود حقیر(م-حسینی) ستاره. ستاره ای شدم و درخشیدم. کنار ماه چه ستاره ای،چه ها که کشیدم

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , ,