TARATA

سرلشکر موسوی در بازدید از گروه ۴۱۱ مهندسی نزاجا: ارتش با قاطعیت در مقابل دشمن می‌ایستد ۱۴۰۰/۰۴

سرلشکر موسوی: ارتش با قاطعیت در مقابل دشمن می ایستد- اخبار …

1 روز قبل · فرمانده کل ارتش در بازدید از گروه 411 مهندس نزاجا تاکید کرد: ارتش با قاطعیت و اقتدار در مقابل دشمن می ایستد.

ارتش با قاطعیت و اقتدار در مقابل دشمن می‌ایستد

سرلشکر موسوی با تأکید بر اینکه ارتش با قاطعیت و اقتدار در مقابل دشمن می‌ایستد، گفت: ارتش، ارزش‌ها و خصوصیات خوب و والایی دارد که یکی از آن‌ها حضور به‌موقع در صحنه است.

Hugging Face – The AI community building the future.

diff –git a/spiece.vocab b/spiece.vocab new file mode 100644 index 0000000..7896784 — /dev/null +++ b/spiece.vocab @@ -0,0 +1,80000 @@ + 0 + 0 +

یادداشت و اخبار ویژه روزنامه های داخل (یک شنبه 20 تیر 1400)

11/07/2021 · سرلشکر موسوی: ارتش با قاطعیت مقابل دشمن می‌ایستد فرمانده کل ارتش در بازدید از گروه ۴۱۱ مهندسی نزاجا تاکید کرد: ارتش با قاطعیت و اقتدار در مقابل دشمن می‌ایستد.

جدیدترین تصاویر از حضور ناوگروه نیروی دریایی ارتش در …

یکشنبه ۲۰ تیر ساعت ۰۹:۱۰ به وقت تهران مصادف با Jul 2021 11 ساعت ۰۹:۱۰ به وقت تهران مصادف با Jul 2021 11

برچسب‌ها:, , , ,