TARATA

تعداد کارشناسان در دعوای اجبار مالک آپارتمان به تجدید بنا

سیر تا پیاز آپارتمان نشینی + قوانین و مقررات آن (قسمت های …

17/10/2019 · مجمع عمومی شرکا در آپارتمان. در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل می گردد که اصلی ترین بخش تصمیم گیری در موضوعات آپارتمان به شمار می رود.

آپارتمان نشینی چیست ؟حدود اختیارات مالکین و هیات مدیره …

هیچ یک از صاحبان طبقه تحتانی و فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف نماید با توجه به ماده 114 قانون مدنی میتوان چنین استدلال نمود که هر گاه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد به وسیله مقامات صالحه می توان شریک دیگر را اجبار به بنا و تعمیر سقف …

نکاتی مهم در خصوص آپارتمان نشینی | قوانین آپارتمان نشینی …

10/02/2019 · تعمیرات آپارتمان ها بنا به قوانین آپارتمان نشینی … نفر از کارشناس های رسمی دادگستری فرسودگی کامل بنا را گواهی دهند، ساختمان باید تعمیر شود. اگر تعداد زیادی از صاحبان واحدها نسبت به تجدید بنا …

شرایط و نحوه نوسازی ساختمان های قدیمی – مشاوره با وکیل …

در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.». بر اساس این ماده چنانچه به تشخیص و تأیید کارشناسان رسمی دادگستری ادامه زندگی در ساختمان، موجب ضرر و زیان باشد، دادگاه حکم به …

هزینه‌های مشترک آپارتمان بر عهده مالک است یا مستاجر؟

هرگاه مالک یا استفاده کننده هزینه‌های مشترک را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می‌تواند یک اظهار نامه برای مستنکف ارسال نماید. اگر ظرف ده روز نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدامی صورت نگیرد، مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل …

میزان – هزینه‌های مشترک آپارتمان بر عهده مالک است یا …

چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک آن را نپردازد، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌مزبور را پرداخت کند، یعنی به جای آنچه اجاره را به مالک بپردازد به مدیر ساختمان بدهد و بدهی واحد را تصفیه نماید.

مالکیت بر اعیانی مجوز بقای مستحدثات بر عرصه غصبی نیست …

در این قسمت کارشناسان رسمی دادگستری به موضوع مالکیت بر اعیانی مجوز بقای مستحدثات بر عرصه غصبی نیست در طی ۲ پرونده می‌پردازند. جلسه اصراری حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مالکیت بر اعیانی کلاسه: ۲۵/۳۳۵۴/۲۵ …

کارشناس رسمی دادگستری ؛ ارزیابی و تعیین قیمت عادلانه و به …

در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع مورد اختلاف به کارشناس رسمی دادگستری ، نظر تخصصی کارشناس را با توجه به تخصص کارشناس در موضوع مورد نظر از قبیل ارزیابی ملک و دعواهایی که دارای …

قوانین آپارتمان ها – آشنایی با قوانین آپارتمان نشینی …

پرداخت شارژ در قوانین آپارتمان ها «شارژ» شامل هزینه‌های عمومی ساختمان است که به وسیله مجمع عمومی ساختمان تعیین می‌شود. در صورت امتناع مالک یا مستأجر یک یا چند واحد از پرداخت سهم‌شان از این هزینه‌ها، می‌توان این …

مالکیت خواهان بر دعوای مدنی

خواهان به تبع حق تضییع شده‌ی خویش، از حق اقامه‌ی دعوا برخوردار می‌شود و تا صدور رأی از اختیارات وسیعی برخوردار است. اختیارات گسترده‌ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکته‌ی قابل توجه آن که مالکیت و حاکمیت …

قوانین آپارتمان نشینی – موسسه حقوقی وکلای نور نوین

مالکیت در آپارتمان دارای دو شکل اختصاصی و مشترک است. … اما قانون راهکاری را ارائه داده تا در صورت لجبازی یک مالک و ضرورت تجدید بنا بتوان این تغییرات را انجام داد. به این ترتیب اگر تعداد کمی از …

قوانین آپارتمان نشینی و حقوق مالکین در آپارتمان ها

قوانین آپارتمان نشینی و حقوق مالکین در آپارتمان ها. نرخ رشد جمعیت شهری عاملی بود تا تغییرات بنیادی و اساسی در نحوه و شکل زندگی مردم به وجود آید؛ به مرور زمان این تحولات در شرایطی وارد جامعه می شود که جایگزین شدن ماشین به …

موسسه حقوقی کیانداد | از وکلای حرفه ای ایرانی و خارجی …

به جهت وجود تنوع و گوناگونی در دعاوی ملکی شامل عناوین الزام به تنظیم سند، فسخ مبایعه نامه، مشارکت در ساخت خلع ید، تخلیه، تصرف عدوانی، اجاره و سرقفلی، حقوق ارتفاقی و انتفاعی، جعل اسناد ملکی، فروش مال غیر، معاملات متعارض، الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی، صدور و …

نکات داوری در قرارداد ملکی و 14 نکته طلایی در باره آن …

31/05/2020 · نکات داوری در قرارداد ملکی وبررسی مدارک توسط داور. قبل اقدام برای دعاوی ملکی ابتدا داور باید اسناد و مدارک را بررسی کند و سپس به نوبت و به مدت برابر اظهارات طرفین را به دقت استماع کند.پس از شنیدن اظهارات طرفین یا وکلای آن …

تعریف مطالبه اجور واجرت المثل و تفاوت آنها در دعاوی مربوط

در تبیین عناوین دعاوی مذکور بدواً ناگزیر به تعریف عقد اجاره میباشیم، که به ترتیب عقد و سپس اجاره را از حیث لغوی و اصطلاحی تشریح مینماییم: معنای لغوی عقد: عقد در لغت به معنی بستن گره چیزی است و در اصطلاح حقوقی توافق و …

پورتال اینترنتی همراه شهر

در خصوص مادۀ فوق الذکر چند نکته اهمیت دارد: ۱- مالکین چنین آپارتمانی باید تشکیل جلسه داده و رأی اکثریت عددی نسبت به تمام مالکین آپارتمان راجع به معرفی نماینده به مجمع عمومی مالکین مشاع آن …

نگاهی به حقوق قانونی مستأجران پاساژ پلاسكو – ایسنا

در مورد فوق دادگاه ضمن صدورحکم تخلیه به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد، در قضیه پاساژ پلاسکو فرض را براین می‌گیریم با توجه به خطر ایمنی این بنا، مقامات مربوطه مانع از استفاده …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , ,