TARATA

اهمیت آنزیم گلوتامین سنتتاز

مقاله تثبیت آنزیم گلوتامات دهیدروژناز در بنای فضایی فعال …

سابقه و هدف: آنزیم های آلوستریک، علاوه بر مرکز فعال، دارای جایگاه اتصال برای افکتورهای مثبت و منفی، جهت تنظیم فعالیت خود می باشند. یکی از آنزیم های آلوستریک، آنزیم گلوتامات دهیدروژناز است. مطالعات قبلی نشان داده است که تثبیت آنزیم مذکور به هگزادسیل فراکتوزیل سبب می شود که …

آنزیم ترانس گلوتامیناز در گوشت خام

آنزیم ترانس گلوتامیناز کلیه مواد خام را در فرآورده های گوشتی شامل:گوشت قرمز،گوشت طیور و ماهی را اتصال می دهد به نوعی چسب گوشت نامیده می شود.آنزیم ترانس گلوتامیناز کاملا طبیعی و همسو با محیط زیست است.مزایای tg: ایجاد …

بهینه سازی مصرف نیتروژن در گیاهان

بنابراین آنزیم گلوتامین سنتتاز برای سنتز مقدار کافی گلوتامین جهت تقویت بیوسنتز آسپارژین مورد نیاز است. بنابراین وقتی آنزیم گلوتامین سنتتاز محدود می شود آسپاراژین ممکن است در کنترل کاهش جریان نیتروژن به درون گیاه مهم باشد.

گلوتامین در بدنسازی چه نقشی دارد؟ + (معرفی کامل این مکمل …

گلوتامین در بدنسازی برای چه هدفی مصرف میشه؟ آشنایی با فواید، کاربردها، زمان و نحوه مصرف مکمل گلوتامین در بدنسازی در این مطلب فیتامین

بهترین زمان مصرف گلوتامین چه زمانی است

23/04/2018 · اگر پزشک به شما توصیه کرده که از مکمل گلوتامین استفاده کنید، قبل از آن این مطلب را بخوانید. ما به شما می‌گوییم بهترین زمان مصرف گلوتامین چه زمانی است.

کشت کاهو به روش اصولی و مهندسی شده از صفر تا صد در فردین کشت

جوانه زنی بذر کاهو به فعالیت آنزیم گلوتامین سنتتاز ارتباط دارد و غیرفعال شدن این آنزیم باعث رکود دمایی در بذر می شود . رقم های کاهو از نظر نیاز نوری برای جوانه زنی متفاوت هستند .

کاربرد آنزیم ترانس گلوتامیناز در تهیه فیلم¬های خوراکی بر …

آنزیم ترانس گلوتامیناز از باکتری و قارچ جداسازی شده است. در سال¬های اخیر، این آنزیم به طور گسترده-ای در صنایع مختلف و از جمله صنعت غذا به منظور بهبود بافت، ویژگی¬های مکانیکی و خاصیت …

واکنشهای مربوط به فسفات پیریدوکسال (بخش سوم) – ترجمه مقاله …

تعامل با AMP ، هیستیدین و گلوتامین به عنوان مهار کننده B. licheniformis گلوتامین سنتتاز یک مورد از این قبیل است (که در آن مهار هم افزایی آنزیم توسط جفت گلن و AMP جفت وی گزارش شده است).

گروه ترجمه تخصصی البرز

تاثیر گلوتامین سنتتاز برروی فعالیت نیتروژناز. آنزیم های تنظیم کننده ی drat و drag . تاثیر nifi بر روی آنزیم نیتروژناز. تنظیم بیان ژن. تاثیر اکسیژن بر آنزیم. استفاده از پوشش های موسیلاژی. منابع

earth life | گیاهان

فعالیت گلوتامین سنتتاز بهترین مقیاس برای توانایی اسیمیلاسیون آمونیوم می باشد. نتایج در این مطالعه نشان داده است که گلوتامین سنتتاز در ریشه های “Yunjing38″ , ” Nunguang” با نیترات بهبود یافت .

برای داشتن بدن سالم،جزئیات مصرف مکمل های غذایی منگنز را …

منگنز کوفاکتور فلزی ارجح برای گلیکوزیل ترانسفرازها می‌باشد. گلیکوزیل ترانسفرازها در تولید گلیکوپروتئین‌ها و گلیکوزآمینو گلیکان‌ها GAGs) یا موکوپلی ساکاریدها) اهمیت دارند.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,